hyphessobrycon erythrostigma
Sin Stock

hyphessobrycon erythrostigma

Pez de agua dulce. Plantados